top of page
Search
  • Admin

Medieforlig: 5 indspark til de nyåbnede forhandlinger

Updated: Aug 6, 2019Center for Podcasting imødeser med spænding genåbningen af visse dele af medieaftalen 2019-2023.

Podcasting gennemgår en rivende udvikling i denne tid – både hos radiostationerne og i det uafhængige miljø, således lytter 24% af danskerne nu til podcast ugentligt, mens knap hver anden i aldersgruppen 25-31 lytter til podcast ugentligt (DR Medieforskning 2019). Denne udvikling ser ud til at stige markant i fremtiden. Derfor bør podcast også have særligt fokus, så udviklingen fremmes og ikke bremses ved de tiltag der besluttes.


Den nuværende medieaftale har taget et lille, men vigtigt skridt ved at åbne public service-puljen op for podcasting og lyd, men der er stadig store problemer med at sikre lige vilkår på tværs af medier. Forligsparterne har nu en unik mulighed for at tage hånd om et medie, der styrker den demokratiske samtale, og forbedre innovationen og talentudviklingen for podcast.


Center for Podcasting har derfor siden regeringsskiftet lobbyet for at politikerne tager podcasting seriøst og med i deres betragtninger og udformet disse 5 forslag til ændringer i medieaftalen.

Public service-puljemidlerne forbliver i public service-puljen

Public service-puljen er indtil videre det eneste sted podcastere udenfor radiohusene kan søge om støtte til deres produktioner. Hvis Folketinget ønsker at ændre radioudbudet eller føre public service-puljemidlerne over i mediestøtten, til fordel for den skrevne journalistik, skal de penge, der langt om længe er mulige at søge til podcasting, findes andetsteds.


Fair uddeling af public service-midler

Public service-puljen er en meget bred pulje, hvor podcastproducenter skal kæmpe med TV-stationer, filmproduktionsselskaber og andre aktører. Hvis det erklærede mål med puljen er at stimulere ”innovation og talentudvikling […] hos private aktører”, bør Folketinget sikre, at en del af public service-puljen reserveres til podcastproduktioner fra producenter, der ikke modtager mediestøtte. Egenfinansieringsgraden bør også nedsættes til 25 procent.


Repræsentation af private podcastproducenter i det nyoprettede public service-nævn/udvalg

Såfremt der skal ske en kvalificeret stillingtagen til podcastproduktioner der kommer for nævnet, er det afgørende, at en betydelig del af medlemmerne har erfaring med podcastproduktion - både i men særligt udenfor de store mediehuse. Cente