top of page

Fokusområder

Center for Podcasting har tre fokusområder: Vi arbejder politisk for at styrke rammen for dansk podcasting, vi skaber rum for netværk gennem events, og vi udvikler dansk podcasting gennem viden og samarbejde.

Close-up Image of Microphone
Viden & Udvikling

Vores mål er at samle viden og skabe rammer for at udvikle dansk podcasting i samarbejde med forskere, podcastere og andre relevante aktører. På sigt vil vi  skabe et videnshub, der samler og udbreder viden om podcasting.

Business People Applauding
Interessevaretagelse

Mediesystemet og støttemulighederne er indrettet efter en tid, hvor lyd primært kom ud gennem radioen. Vi arbejder for at styrke dansk podcastings rettigheder og muligheder.

School LIbrary
Netværk & events

Vi står bag en række events, der samler og dyrker dansk podcasting. Vi holder månedlige klubaftener i Lydens Hus, og vi er medarragør af Podcast Festival 2019 og Radiodays.

bottom of page